Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

DontKillMe
- Więc wierzysz w drugą szansę? - Zagryzam usta.
- W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba. Pod warunkiem, że walczysz o właściwą osobę - dodaje.
— Stephanie Perkins ,,Lola i chłopak z sąsiedztwa"
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
7534 2865 500

💕🥀

Reposted fromKiro Kiro
DontKillMe
Nikt nie wydaje się bardziej obcy niż ktoś, kogo się kiedyś kochało.
— E. M. Remarque
Reposted fromeryawen eryawen viabrianmay brianmay
DontKillMe
5287 c496 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaostatni ostatni
2094 6d57 500
Reposted fromdivi divi viacoeurdecaffe coeurdecaffe
6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaawaken awaken
DontKillMe
Reposted fromcomiczynka comiczynka viaawaken awaken
DontKillMe

- Kto normalny kupuje dziś dziewczynie kwiaty bez okazji?

- A co w tym dziwnego? Przecież chodzi o to, żeby była szczęśliwa.

— Ł. o.O
DontKillMe
DontKillMe
DontKillMe
DontKillMe
chciała, mogła, zaniemogła.
DontKillMe
Tylko mnie nie zawiedź. Zawiodłam się już tyle razy, że w moje serce nie ma już gdzie wbić noża.
— Aleksandra Steć
DontKillMe
DontKillMe
DontKillMe
DontKillMe
DontKillMe
7495 27ad 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viazwariowalam zwariowalam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl