Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

DontKillMe
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Witkacy

July 24 2017

DontKillMe
DontKillMe
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viapuremindx puremindx
DontKillMe
4150 28a5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapuremindx puremindx
DontKillMe
9460 e721 500
Reposted fromgreensky greensky viasober sober
DontKillMe
DontKillMe
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viapuremindx puremindx
DontKillMe
6434 7db0
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasober sober
DontKillMe
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viapuremindx puremindx
DontKillMe
7610 153b 500
Reposted fromSsomething Ssomething viaretaliate retaliate
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
DontKillMe
nie goń za kimś, kto nie chce z Tobą rozmawiać i nie szuka Twojego towarzystwa.
— szacunek do siebie przede wszystkim
Reposted frombimbka bimbka vianezavisan nezavisan
DontKillMe
DontKillMe
6194 e389

foxeia:

Belen Hostalet

DontKillMe
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
Reposted frompozakontrola pozakontrola vianowaczi nowaczi
DontKillMe
Przychodzi czas w życiu człowieka, kiedy musi zmierzyć się z czymś tak strasznym, po czym czuje, że nigdy nie będzie taki sam. Tak jakby coś mrocznego opadło, kradnąc każdą drobinę szczęścia, którą kiedykolwiek czułeś, i jedyne, do czego jesteś zdolny, to patrzeć i czuć, wiedząc, że bez względu na to, co w życiu zrobiłeś, nigdy nie będziesz w stanie tego odzyskać.
— J.A. Redmerski – Na krawędzi zawsze
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vianowaczi nowaczi

July 05 2017

DontKillMe
Reposted frombluuu bluuu viastaystrongangie staystrongangie
DontKillMe
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viainsanedreamer insanedreamer
DontKillMe
Reposted fromkrzysk krzysk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl